Algemene informatie over Edelsteen Homeopathie,

Edelsteen Essenties en Edelsteen Oliën.


Buiten het directe gebruik van een (edel-)steen, mineraal of metaal in de lithotherapie kan men de energie van deze prachtige scheppingen der natuur ook op een aantal andere wijzen gebruiken binnen een succesvol therapie model.

Binnen de lithotherapie wordt een disbalans (zo je wilt ziekte) niet behandeld door het simpelweg dragen van een "steentje". Er zijn zelfs legio gegevens voorhanden waaruit blijkt dat het langdurig dragen van "een steentje" tegen een fysieke of geestelijke klacht op den duur zelfs contraproductief kan werken.

Velen kopen en dragen "een steentje" tegen een disbalans gelijk zij een aspirine nemen tegen, bijvoorbeeld, hoofdpijn.

Door het dragen van een steen neemt men de oorzaak van een disbalans niet weg. Indirect houdt men veelal de dieperliggende oorzaak van de disbalans, door de voortdurende wisselwerking tussen steen en mens, zelfs in stand. Hiertoe kan en mag de edelsteentherapie niet bedoelt zijn. 

Ik heb, met ruim 45 jaar praktijkervaring, de edelsteentherapie een nieuwe dimensie gegeven, een nieuw en beproeft praktijkmodel ontwikkeld, het tot een echte therapievorm weten te maken welke gelijkgesteld mag en kan worden met de klassieke homeopathie en de Bach-bloesem therapie. 

Therapeuten welke zich hierin wensen te verdiepen biedt ik de opleiding tot lithotherapeut aan: KLIK HIER.

Binnen dit praktijkmodel vallen tevens (edel-)steen essenties, (edel-)steen oliën en de door mij ontwikkelde homeopathische (edel-)steen globuli.

Enkelvoudig toegepast of gecombineerd met elkaar zijn (vrijwel) alle klachten of disbalansen welke een mens kunnen belasten onderbouwt behandelbaar.

Weg van "het dragen van een steentje".

Naar een serieuze (edel-)steen therapievorm waarbij de therapeut vanuit kennis en kunde de cliënt verantwoord kan steunen in diens helingsproces. 

 


(Edel-)steen globuli

In de homeopathie geldt de gulden regel: het gelijke met het gelijke behandelen.

In de edelsteen homeopathie, een onderdeel van de lithotherapie, geldt deze regel niet. In de lithotherapeutische homeopathische bereiding wordt de werkzame, energetische, kracht van een (edel-)steen, metaal of mineraal  versterkt door verdunning oftewel de potentie van deze versterkt.

Een homeopathisch middel van een (edel-)steen wordt als volgt vervaardigd:

 

 

Uiteindelijk bereikt het middel op deze wijze zijn potentie D6 (door mij aanbevolen voor fysieke klachten) of C30 (door mij aanbevolen voor geestelijke klachten).

D = decimaal (een tiende), C = centimaal (een honderdste).

De oertincturen welke gebruikt worden om een homeopathisch product te vervaardigen zijn de (door mij tevens aangeboden) edelsteen essenties.

Na schudding (verdunning en tevens onmiskenbare versterking van de daadwerkelijke "geest" ofwel heilzaam element der steen) wordt de desbetreffende potentie geabsorbeerd door de melksuiker korreltjes (globuli) om na inname via het mondslijmvlies hun diepgaande werking te ontplooien.

 

 


(Edel-)steen essenties

 

Van iedere (edel-)steen, ieder mineraal, ieder maar denkbaar metaal is door mij in de afgelopen jaren een essentie bereidt met behulp van de "alchemistische" alambiek.

De bereiding houdt rekening met de zuiverheid van de (edel-)steen, het mineraal of metaal, wordt aangezet tijdens de juiste planeeturen en "rust" meerdere maanden in een niet door elektrosmog belaste omgeving om hun helende krachten volledig over te kunnen dragen op het dragend medium.

Essenties zijn breed inzetbaar binnen de lithotherapie en zijn in feite de vloeibare vorm van de (edel-)steen, het mineraal of het metaal.

In tegenstelling tot de globuli (welke gerichter werken) neemt men het gehele heilzame  spectrum van de steen tot zich door gebruik van een essentie.

De "gouden" regel is dat men drie maal daags drie druppels van deze krachtige essentie's tot zich neemt om voorkomende klachten te bestrijden.

Therapeuten welke meer kennis over deze essenties wensen kunnen een opleiding Edelsteen Essentie volgen. Voor meer informatie over deze opleiding: KLIK HIER.

 


(Edel-)steen oliën

Edelsteen oliën worden binnen de lithotherapie voornamelijk toegepast op zogenaamde  Head'sche zones oftewel zone's op de huid welke corresponderen met organen of orgaansystemen welke hiermee gekoppeld zijn en in disbalans verkeren.

Door toepassing van de energie van een (edel-)steen, mineraal of metaal middels de Head'sche zones heeft men in feite directe toegang tot de (mogelijke) disbalans.

Voor grote disbalansen of kleine problemen is het gebruik van mijn edelsteen oliën in de praktijk uitermate waardevol.

Een voorbeeld van een "klein" probleem zijn brokkelige of gespleten nagels. Een beproefde en werkzame remedie hiertoe is de nagelriemen één maal daags in te smeren met onyx olie. Binnen twee tot drie weken wordt het resultaat en de verbetering zowel zicht- als merkbaar.

Alle oliën worden door mij bereidt op basis van zogenaamde bio kwaliteit en zijn vrij van alle mogelijk schadelijke chemicaliën.

Voor therapeuten welke zich wensen te verdiepen in het gebruik van (edel-)steen oliën biedt ik de opleiding "edelsteen oliën" aan. Voor meer informatie over deze opleiding: KLIK HIER.

 


Mocht je enigerlei vraag hebben over de (edel-)steen globuli, essenties of oliën dan kun je het onderstaande formulier gebruiken.