Master Crystal globuli

 

Velen hebben, in de afgelopen jaren, de unieke voordelen van een Master Crystal reeds mogen leren kennen.

Echter na ongeveer vijf jaar van intensief onderzoek, testen en praktijkervaring ben ik erin geslaagd de unieke trilling (frequentie) en verbondenheid met het Moeder Master Crystal in een simpel korreltje te "vangen".

Door homeopathische verdunning en schudding de wezenlijke kracht van het Master Crystal overgedragen en versterkt op hetgeen ik thans aan mag bieden: Master Crystal globuli.

Master Crystal globuli hebben een nog werkzamer impact dan fysieke Master Crystals, men komt daadwerkelijk terug tot zijn eigen grof en fijnstoffelijk wezen, vrij van allerlei invloeden welke omstandigheden opleggen of in de tijd opgelegd zijn.

Tot op DNA niveau wordt men gereinigd en versterkt, het eigen energetisch veld versterk zich. Laat invloeden van "buiten" geen ongewenste  krachten meer uitoefenen.

Bij vrijwel iedere fysieke of geestelijke disbalans zijn de Master Crystal globuli werkzaam of ondersteunen iedere andere vorm van therapie maar versterken tevens de werking van de "normale" Master Crystals.  (Werkt ook ondersteunend bij andere toepassingen uit en in de lithotherapie.)

Ik zou hier een compleet epistel over de voordelen van de Master Crystal globuli kunnen schrijven maar het lijkt mij beter als je deze voordelen zelf ontdekt.

Vandaar het navolgende aanbod:

* Ik stuur je een testbuisje Master Crystal globuli voor slecht 2,50 € (exclusief verzendkosten ad. 7,50 € => totaal dus 10,00 €), dit testbuisje bevat voldoende globuli voor ruim één maand gebruik.

* Door het gebruik van deze Master Crystal globuli kun je zelf tegen weinig kosten ervaren wat voor kracht er in deze schuilt.

* Je ontvangt per e-mail (PDF) een beschrijving van gebruik en toepassing tezamen met een in te vullen vragen formulier.  Dit laatste, het formulier, stuur je mij na één maand gebruik van de globuli per e-mail terug met je evaluatie c.q. bevindingen over en met dit lithotherapeutische middel. (Geen vrees, het invullen van het vragenformulier kost je waarschijnlijk niet meer dan vijf minuten!)

In mijn ogen een fair deal, jij ontvangt een sterk energetisch middel, ik krijg je evaluatie ter studiedoeleinden terug. (Overigens worden, zoals de wetgever dit voorschrijft, je persoonlijke gegevens in deze studie compleet geanonimiseerd, ook geen misbruik in de zin van: "A te W zegt".)