Basalt - regenboogbasalt

€ 9,50

Regenboog basalt als trommelsteen uit de USA (A-kwaliteit)

Maat:
Ongeveer 2,4 tot 2,6 cm in de grootste diameter

Gewicht:
Gemiddeld 11,5 gram

Oorsprong:
Michigan in de USA

Beschrijving:

Een donkere basalt uit Michigan (USA) met ronde holtes, gevuld met kleurrijke mineralen heeft de handelsnaam regenboog basalt gekregen.

Overal waar aan het aardoppervlak in vulkanisch actieve zones dunne "laagsilicum" magma's ontstaan, worden basalt gesteenten gevormd die relatief snel afkoelen tot basaltlava. Naast zeer fijnkorrelige plagioklaas-veldspaat en pyroxeen-mineralen kunnen ook olivijn en magnetiet aanwezig zijn, evenals een ongekristalliseerd glasachtig bestanddeel. Soms zijn basaltlava's vrij rijk aan gasvormige bestanddelen. Daarom worden vaak ronde holtes gevonden.

De analyse van enkele dunslijpsels van het regenboog basalt toonde sterk verweerde mineralen aan. De beginholtes zijn nu gevuld met gedeeltelijk complexe mineralisaties.

Naast veldspaat vindt men ook calciet en kleine kwartskristallen. Het veldspaat is tot op zekere hoogte ontleed in kleimineralen. Daarnaast zijn er zeolietmineralen gevonden.

De kleurverschillen van de rondachtige holle vullingen kunnen verklaard worden door de aanwezigheid van ijzeroxiden (hematiet, goethiet), die verantwoordelijk zijn voor de roodachtige kleuren. Zowel zeolieten als verweerde veldspaat geven een groenige tint.

De grondmassa rond de gevulde holtes is homogeen en bestaat voornamelijk uit plagioklaas-veldspaat. Tussen de slangachtige olivijnen zijn geïsoleerde augieten te vinden. De overvloedige ijzeroxiden zijn waarschijnlijk magnetiet, vervallen tot hematiet en veel goethiet. Een glasachtige component tussen de kristallen duidt op een leeftijd van minder dan 150 miljoen jaar.

Regenboogbasalt is per saldo een relatief jong basalt.

De verwerking is goed gelukt en de kleur is van goede kwaliteit.

Foto en leveringsomvang:
Voorbeeld foto - je krijgt natuurlijk een gelijkwaardige regenboog basalt.